Kuulutus: Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaava hyväksytty Kittilän kunnan alueelle sijoittuvilta osin

Printer-friendly version

Kuulutus

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 12.11.2012 §:n 37 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaavan Kittilän kunnan alueelle sijoittuvilta osin.

 

Em. osayleiskaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 28.11.2013/3731 ja osayleiskaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

 

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä, joulukuun 9. päivänä 2013

 

KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
9.12.2013