Kunnanvaltuuston kokoontuminen vuonna 2016

Printer-friendly version

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.1.2016 §:n 1 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu vuonna 2016 seuraavasti:

25.1., 29.2., 11.4., 23.5., 20.6., 29.8., 26.9., 24.10., 14.11. ja 19.12.

 

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä ellei estettä ilmaannu tai asioiden käsittely toisin vaadi.

 

Kunnanvaltuuston ajasta ja paikasta ilmoitetaan Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa.
Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

 

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla sähköpostiosoite on. Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.

 

Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
1.2.2016