Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2016

Printer-friendly version

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.1.2016 §:n 2 kohdalla päättänyt, että Kittilän kunnan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi vuonna 2016 seuraavasti:

 

Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.

 

Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla.

 

Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset julkaistaan ilmoitustaululla, nettisivuilla, kuntatiedotteessa, työvoimahallinnon sivuilla sekä tarpeellisiksi katsottavissa alan ammattilehdissä.

 

Avustuksista ja erilaisista tukihakemuksista, mm. EU-tukihakemuksista, julkaistaan ilmoitus tarvittaessa myös Lapin Kansassa, mikäli ilmoitus vaatii kuntatiedotteen julkaisua nopeamman tiedottamisen.

 

Kaava-asioissa ja ympäristöasioissa ilmoitukset julkaistaan myös Kittilälehdessä.

 

Muutoin kaikki ilmoitukset julkaistaan noin kerran kuukaudessa julkaistavassa joka kotitalouteen postitettavassa kuntatiedotteessa.

 

Mikäli kuulutus, ilmoitus tai tiedote lain tai asetuksen estämättä tai asian luonteesta johtuen voidaan julkaista lyhennettynä, lehti-ilmoitus voidaan kuuluttaa lyhennettynä ja tällöin viitataan ilmoitustaululla tai nettisivulla olevaan ilmoitukseen tai kuulutukseen.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
1.2.2016