Kriisityön koulutus - tutkimusnäyttöön perustuva kriisityö

Printer-friendly version
Tapahtumapäivämäärä: 
26.2.2019 to 27.2.2019

Klo: 9.00 – 16.00

Paikka: Yläri-sali, Kittilän yläkoulu, auditorio, Valtatie 9 A, 99100 Kittilä

Kouluttajat: Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja, Oy Synolon Ltd (www.soilipoijula.fi) ja Ari-Matti Huotari, LL, anestesiologi, kivunhoidon erityispätevyys, psykoterapeutti ET

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu mm.  kriisiryhmille, kriisityötä tekeville ammattihenkilöille ja kriisityötä johtaville viranomaisille, kaikille hallintokunnille jotka haluavat kouluttautua arjen kriiseihin työpaikalla, asiakastilanteissa tai suuronnettomuuksissa.

OHJELMA

Tutkimusnäyttöön perustuva kriisityö

- Kriisityön kriisi – kokemusten opetukset

Kriisityön teoriaperusta

- Traumatapahtuma ja sen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset, resilienssi, luonnollinen toipuminen ja ongelmat toipumisessa
- Äkillinen kuolema, suru ja omaisten kohtaaminen – HOTUS (2018) Hoitotyön suositukset läheisten tukemisesta äkillisen kuoleman jälkeen
- Traumaattisen kriisin vaihemallista luopuminen
- Kriisityötä ohjaavat periaatteet, toipumista seuraava auttaminen ja stepped care – malli
- Lapsi, nuori ja perhe kriisissä

Kriisityön menetelmät

- Psykologinen ensiapu, kansalaistaito
- Psykologinen triage: hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointi suuronnettomuustilanteessa
- Psykoedukaatio
- Kriisityö koulussa ja päivähoidossa
- Traumareaktioiden lievittämisen itseapukeinot ja niiden opettaminen
- Traumaperäiset uniongelmat ja niiden hoitaminen
- Taitoja Mielen Toipumiseen – opas kriisityöntekijälle
- Strukturoidut keskustelut ja kognitiivinen prosessointi
- Arviointi ja siihen perustuva hoitoon ohjaaminen
- Tutkimusnäyttöön perustuva psyykkisen trauman hoito

Koulutus koostuu luennoista, demonstraatioista ja kriisityön menetelmien harjoituksista.

 

Etukäteistehtävä:

Koulutukseen osallistuvien toivotaan etukäteen tutustuvan seuraaviin julkaisuihin:

- Duodecim: Käypä hoito – suositukset: Traumaperäiset stressihäiriöt
- Hedrenius ja Johannsson (2016), Kriisituki
- Hotus, Hoitotyön tutkimussäätiö (2018). Hoitotyön suositus. Läheisen tukeminen äkillisen kuoleman jälkeen.
- Taitoja Mielen Toipumiseen – opas (www.THL.fi),
- Poijula, S. (2016), Lapsi ja kriisi
- Poijula, S. (2010), Henkirikosuhrien perheenjäsenten selviytyminen, mielenterveys ja kokemukset tuesta ja palveluista. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 21.

 

Kustannukset:

Kittilän kunnan työntekijöiden osalta kurssimaksu jyvitetään osastoittain osallistujamäärän mukaisesti. Muilta osallistujilta (muiden kuntien työntekijät, yhdistysten edustajat jne.) peritään kurssimaksu 100,00 euroa (+alv) / osallistuja.

Koulutuspäivät sisältävät kahvitarjoilun, lounaat omakustanteisia.

 

Matkat- ja majoitukset:

Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matkustus- ja majoituskuluista.
Kittilän kirkonkylällä majoituspalveluita tarjoavat:
Hotelli Kittilä https://hotellikittila.fi/
Majatalo Golden Goose https://www.goldengoose.fi/index.html
Lisäksi runsaasti majoitusvaihtoehtoja Levillä, tiedustelut:
https://www.levi.fi/fi/tule-leville/asiakaspalvelu/levin-keskusvaraamo.html
Levin Keskusvaraamo, puhelin (016) 639 3300 tai sähköposti levi@levi.fi

Lataa koulutuksen esite

Lisätietoja:

Anri Tiri, vastaava sosiaalityöntekijä, Kittilän kunta, puhelin 0400 139 684
Sirpa Tuokko, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, Kittilän kunta, puhelin 040 708 4692

 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset pyydetään sähköisesti viimeistään 8.2.2018:
https://www.lyyti.in/kriisityon_koulutus_helmik_2019
 

Sivua päivitetty: 
5.10.2018