Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta / Morenia Oy

Printer-friendly version

 

Päätöksen antopäivä on 1.3.2016

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 25.2.2016 § 12

 

Lupa-asian kohde ja hakija:

Hakija: Morenia Oy

Tila: Kittilän Valtionmaa IV, RN:o 261–893–13–1

Otettava maa-aines: Sora ja hiekka

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 31.3.2016)

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 29.2.2016

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
4.5.2018