Julkipanoilmoitus / Hirsilaki, MH-Kivi Oy

Printer-friendly version

Päätöksen antopäivä on 12.9.2016

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraavat maa-ainesasioihin liittyvät päätökset

Lupaviranomainen, päätöspäivämäärä ja pykälät:

YMPÄRISTÖSIHTEERI 8.9.2016 § 10 ja § 12


Lupapäätös maa-ainesten ottamiseen:

Hakija: MH-Kivi Oy

Alue:Hirsilaen sora-alue, Kuivasalmi

Tila: Kittilän Valtionmaa IV, RN:o 261–893–13–1

Otettava maa-aines:Sora

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.10.2016)

 

Maa-ainesluvan siirtopäätös:

Hakija: MH-Kivi Oy & Lohirannantien Maanrakennus Oy

Alue: Kiimavaaran moreeni- ja kallioalue, Hanhimaa

Tila:Kivikko, RN:o 261–407–38–4

Vanha haltija: MH-Kivi Oy

Uusi haltija: Lohirannantien Maanrakennus Oy

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.10.2016)


 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kittilässä 8.9.2016

Ympäristösihteeri Petri Nieminen

 

Muutoksenhaku:

Maa-ainespäätöksiin haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
9.9.2016