Kuntarekry

Laitosapulaisten sijaisuuksia

Kittilän kunta hakee lyhyt- ja pidempiaikaisiakin sijaisia laitosapulaisten tehtäviin terveyskeskukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto tai riittävä työkokemus. Muodollisesti kelpoisten sijaisten puuttuessa otetaan huomioon myös hakijat, joilla ei ole muodollista pätevyyttä.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Sijaisuuksia on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveystoimi, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen ja sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Laitosapulaisten sijaisuuksia

Categories: Kuntarekry

Toimistotyöntekijä

Kittilän kunnassa teknisellä osastolla rakennusvalvonnassa on haettavana toimistotyöntekijän määräaikainen toimi. (31.12.2018 saakka).

Hakijalta edellytetään toisen asteen ammattitutkinto ja lisäksi kokemusta toimistotyöstä. Lisäksi katsotaan eduksi arkistotoimen hallinta.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 13.3.2018 klo 16 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi. Sähköpostin aiheeksi merkintä "Hakemus - toimistotyöntekijä".

Categories: Kuntarekry

Yhdyskuntainsinööri

Kittilän kunnan tekninen osasto julistaa uudelleen haettavaksi yhdyskuntainsinöörin toimen.

Yhdyskuntainsinööri vastaa kunnan liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten alueiden toiminnasta. Pääasiallisena tehtävänä on katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii myös kunnan reittivastaavana.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimusten mukaan, mutta palkkauksesta voi esittää myös oman toivomuksensa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 16.3.2018 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - yhdyskuntainsinööri.

Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Categories: Kuntarekry

Lääkekeskuksen hoitaja

Lääkekeskuksen hoitajan
lomasijaisuus ajalle 30.7.2018 - 12.10.2018

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun farmaseutin pätevyys.

Palkkaus KVTES:n mukainen.

Hakemus tulee jättää 2.3.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Categories: Kuntarekry

Siivoojan toimi

Kittilän kunnan tekninen osasto julistaa haettavaksi siivoojan toimen.
Toimeen valittavalta edellytetään laitos- tai toimitilahuoltajan koulutus.
Palkkaus haettavana olevaan toimeen määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Toimessa noudatetaan 4kk.n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää 9.3.2018 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona).
Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen:
Kittilän kunta, tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä Hakemus-siivoojan toimi.

Categories: Kuntarekry

Aluekehityksen rahoitustehtävät –suunnittelija (50% työajalla)

Etsimme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle elinvoima ja elinkeinot -kokonaisuuteen aluekehityksen rahoitustehtävien suunnittelijaa 50% työajalla.

Työnkuvaan kuuluu kartoittaa rahastoperusteisen aluekehittämisen rahoituksen nykytila ja sen pohjalta suunnitella kokonaisuuden siirto uuteen maakuntakonserniin. Keskiössä valmistelussa on asiakas ja tavoitteena siirtyvien toimintojen hyvä, toimiva synergia sekä muutoksen mahdollistaminen.

Rahoitustehtävien kokonaisuus pitää sisällään EU ohjelmakauden 2014-2021 keskeisen rahastojen rahoitusvälineet, joita ovat:

• Rakennerahastot ESR, EAKR (kehittämishankkeet, yritystuki, ympäristöhankkeet, liikennehankkeet, BusinessFinland)
• Maaseuturahasto (yritystuki, hankerahoitus)
• Meri- ja kalatalousrahasto
• Interreg pohjoinen
• Kolarctic CBC

Sekä muut maakunnalliset rahoitusvälineet:
• Pohjoiskalotin neuvoston rahoitus
• Yritysten kehittämispalvelut (Kehpa)
• Kuljetustuet
• Muut maakunnalliset tai valtion kehittämisrahat

Tehtävään vaadittavalta henkilöltä odotamme ylempää korkeakoulututkintoa, vankkaa kokemusta monirahastoisesta toiminnasta sekä osaamista mahdollisimman monesta mainitusta rahoitusvälineesta. Lisäksi edellytetään tehokasta projektinhallintaotetta ja muutoshalukkuutta. Lapin maakuntauudistusta valmistellaan uutta mahdollistaen, ratkaisukeskeisesti tarpeista lähtien.

Suunnittelijan työnantajan kanssa Lapin liitto tekee yhteistyösopimuksen siihen asti, kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Suunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa.

Tehtävä täytetään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa, kun tiedetään tarkemmin valmistelun rahoitus. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa.

Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan, ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin heidän työnantaja ei vaihdu eikä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Aluekehityksen rahoitustehtävät -suunnittelija.

Categories: Kuntarekry

Projektisuunnittelija

Projektisuunnittelijan tehtäviin kuuluvat projektisuunnittelun ja –hallinnan tehtävät, mm. suunnittelu, materiaalin jäsentäminen, tiedon hankkiminen, työryhmien ja verkostojen tukeminen sekä työskentelymenetelmien tuki.

Projektisuunnittelijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa, sitoutumista sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnassa, ko. tehtäväalueen osaamista ja työkokemusta, toimintaympäristön tuntemusta, kykyä tiimityöhön, työn organisointiin ja itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallista ilmaisutaitoa ja tietoteknisten perustyövälineiden hyvää hallintaa. Eduksi luetaan kokemus toimialan johtamisesta, kehittämisestä tai projektityöstä.

Projektisuunnittelijan työnantajan kanssa Lapin liitto tekee yhteistyösopimuksen siihen asti, kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Projektisuunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Tehtävä pystytään täyttämään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa heti, kun tiedetään tarkemmin loppuvuoden 2018 valmistelun rahoitus.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa. Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin työnantaja ei vaihdu eivätkä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Sähköiset hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Projektisuunnittelija.

Categories: Kuntarekry

Suunnittelija, aikuisten palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut

Suunnittelutehtävät painottuvat aikuisten palveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin mutta työnkuvaan sisältyy myös valmistelun yhteisiä tehtäviä. Suunnittelijan tehtäviä ovat erilaiset sote-valmistelun tehtävät osana muuta valmistelutiimiä. Keskeisiä tehtäviä ovat valmistelun suunnittelu, tiedon kokoaminen, työryhmätyöskentelyn koordinointi , valmisteluasiakirjojen työstäminen sekä vuoropuhelu sidosryhmien kanssa. Kevään 2018 aikana työskentelyn kohteena on erityisesti maakunnan palvelustrategian valmistelu ja sote-valmistelun jatkon kokonaissuunnitelman muodostaminen. Suunnittelutehtävät painottuvat sisältöalueittain mutta työnkuvaan sisältyy myös valmistelun yhteisiä tehtäviä.

Suunnittelijoilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa, sitoutumista sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnassa, ko. tehtäväalueen osaamista ja työkokemusta, toimintaympäristön tuntemusta, kykyä tiimityöhön, työn organisointiin ja itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallista ilmaisutaitoa ja tietoteknisten perustyövälineiden hyvää hallintaa. Eduksi luetaan kokemus toimialan johtamisesta, kehittämisestä tai projektityöstä.

Suunnittelijan työnantajan kanssa Lapin liitto tekee yhteistyösopimuksen siihen asti, kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Suunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Tehtävä pystytään täyttämään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa heti, kun tiedetään tarkemmin loppuvuoden 2018 valmistelun rahoitus.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa. Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin työnantaja ei vaihdu eivätkä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Sähköiset hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Viestinnän sisällöntuottaja.

Categories: Kuntarekry

Suunnittelija, vammaisten palvelut ja lääkinnällinen kuntoutus

Suunnittelutehtävät painottuvat vammaisten palveluihin ja lääkinnälliseen kuntoutukseen mutta työnkuvaan sisältyy myös valmistelun yhteisiä tehtäviä. Suunnittelijan tehtäviä ovat erilaiset sote-valmistelun tehtävät osana muuta valmistelutiimiä. Keskeisiä tehtäviä ovat valmistelun suunnittelu, tiedon kokoaminen, työryhmätyöskentelyn koordinointi , valmisteluasiakirjojen työstäminen sekä vuoropuhelu sidosryhmien kanssa. Kevään 2018 aikana työskentelyn kohteena on erityisesti maakunnan palvelustrategian valmistelu ja sote-valmistelun jatkon kokonaissuunnitelman muodostaminen. Suunnittelutehtävät painottuvat sisältöalueittain mutta työnkuvaan sisältyy myös valmistelun yhteisiä tehtäviä.

Suunnittelijoilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa, sitoutumista sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnassa, ko. tehtäväalueen osaamista ja työkokemusta, toimintaympäristön tuntemusta, kykyä tiimityöhön, työn organisointiin ja itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallista ilmaisutaitoa ja tietoteknisten perustyövälineiden hyvää hallintaa. Eduksi luetaan kokemus toimialan johtamisesta, kehittämisestä tai projektityöstä.

Suunnittelijan työnantajan kanssa Lapin liitto tekee yhteistyösopimuksen siihen asti, kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Suunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Tehtävä pystytään täyttämään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa heti, kun tiedetään tarkemmin loppuvuoden 2018 valmistelun rahoitus.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa. Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin työnantaja ei vaihdu eivätkä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Sähköiset hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Suunnittelija, vammaisten palvelut ja lääkinnällinen kuntoutus.

Categories: Kuntarekry

Suunnittelija, perusterveydenhuolto

Suunnittelutehtävät painottuvat perusterveydenhuollon tehtäväalueeseen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin mutta työnkuvaan sisältyy myös valmistelun yhteisiä tehtäviä. Suunnittelijan tehtäviä ovat erilaiset sote-valmistelun tehtävät osana muuta valmistelutiimiä. Keskeisiä tehtäviä ovat valmistelun suunnittelu, tiedon kokoaminen, työryhmätyöskentelyn koordinointi , valmisteluasiakirjojen työstäminen sekä vuoropuhelu sidosryhmien kanssa. Kevään 2018 aikana työskentelyn kohteena on erityisesti maakunnan palvelustrategian valmistelu ja sote-valmistelun jatkon kokonaissuunnitelman muodostaminen. Suunnittelutehtävät painottuvat sisältöalueittain mutta työnkuvaan sisältyy myös valmistelun yhteisiä tehtäviä.

Suunnittelijoilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa, sitoutumista sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnassa, ko. tehtäväalueen osaamista ja työkokemusta, toimintaympäristön tuntemusta, kykyä tiimityöhön, työn organisointiin ja itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallista ilmaisutaitoa ja tietoteknisten perustyövälineiden hyvää hallintaa. Eduksi luetaan kokemus toimialan johtamisesta, kehittämisestä tai projektityöstä.

Suunnittelijan työnantajan kanssa Lapin liitto tekee yhteistyösopimuksen siihen asti, kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Suunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Tehtävä pystytään täyttämään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa heti, kun tiedetään tarkemmin loppuvuoden 2018 valmistelun rahoitus.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa. Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin työnantaja ei vaihdu eivätkä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Sähköiset hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Suunnittelija, perusterveydenhuolto.

Categories: Kuntarekry

Suunnittelija, erikoissairaanhoito, päivystykset ja ensihoito

Suunnittelutehtävät painottuvat erikoissairaanhoidon, päivystysten ja ensihoidon tehtäväalueeseen mutta työnkuvaan sisältyy myös valmistelun yhteisiä tehtäviä. Suunnittelijan tehtäviä ovat erilaiset sote-valmistelun tehtävät osana muuta valmistelutiimiä. Keskeisiä tehtäviä ovat valmistelun suunnittelu, tiedon kokoaminen, työryhmätyöskentelyn koordinointi , valmisteluasiakirjojen työstäminen sekä vuoropuhelu sidosryhmien kanssa. Kevään 2018 aikana työskentelyn kohteena on erityisesti maakunnan palvelustrategian valmistelu ja sote-valmistelun jatkon kokonaissuunnitelman muodostaminen. Suunnittelutehtävät painottuvat sisältöalueittain mutta työnkuvaan sisältyy myös valmistelun yhteisiä tehtäviä.

Suunnittelijoilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa, sitoutumista sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnassa, ko. tehtäväalueen osaamista ja työkokemusta, toimintaympäristön tuntemusta, kykyä tiimityöhön, työn organisointiin ja itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallista ilmaisutaitoa ja tietoteknisten perustyövälineiden hyvää hallintaa. Eduksi luetaan kokemus toimialan johtamisesta, kehittämisestä tai projektityöstä.

Suunnittelijan työnantajan kanssa Lapin liitto tekee yhteistyösopimuksen siihen asti, kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Suunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Tehtävä pystytään täyttämään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa heti, kun tiedetään tarkemmin loppuvuoden 2018 valmistelun rahoitus.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa. Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin työnantaja ei vaihdu eivätkä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Sähköiset hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Suunnittelija, erikoissairaanhoito, päivystykset ja ensihoito.

Categories: Kuntarekry

Projektipäällikkö, digitaaliset sote-palvelut

Digitaalisten sote-palvelujen suunnittelijan tehtäviin kuuluu maakunnan digitiekartan toimeenpanon suunnittelu ja hankkeistaminen.
Projektipäälliköltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa, sitoutumista sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnassa, ko. tehtäväalueen osaamista ja työkokemusta, toimintaympäristön tuntemusta, kykyä tiimityöhön, työn organisointiin ja itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallista ilmaisutaitoa ja tietoteknisten perustyövälineiden hyvää hallintaa. Eduksi luetaan kokemus toimialan johtamisesta, kehittämisestä tai projektityöstä.

Projektipäälliköltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa, sitoutumista sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnassa, ko. tehtäväalueen osaamista ja työkokemusta, toimintaympäristön tuntemusta, kykyä tiimityöhön, työn organisointiin ja itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallista ilmaisutaitoa ja tietoteknisten perustyövälineiden hyvää hallintaa. Eduksi luetaan kokemus toimialan johtamisesta, kehittämisestä tai projektityöstä.

Projektipäällikön työnantajan kanssa Lapin liitto tekee yhteistyösopimuksen siihen asti, kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Projektipäällikön esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Tehtävä pystytään täyttämään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa heti, kun tiedetään tarkemmin loppuvuoden 2018 valmistelun rahoitus.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa. Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin työnantaja ei vaihdu eivätkä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Sähköiset hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Projektipäällikkö, digitaaliset sote-palvelut.

Categories: Kuntarekry

Sisällöntuottaja suomen- ja saamenkieliseen viestintään

JATKOIMME HAKUAIKAA:

Sisällöntuottajan keskeinen tehtävä on kertoa lappilaisille mitä tuleva Lapin maakunta tekee ja mikä uudistuksen valmistelussa on tällä hetkellä ajankohtaista. Lapin maakuntauudistuksen valmistelun viestinnän sisällöntuottajana vastaat Lapin maakuntauudistuksen viestinnän monikielisten (suomi ja saame) sisältöjen suunnittelusta ja itsenäisestä toteuttamisesta erilaisiin viestintäkanaviin.

Tehtävässä tarvitaan nopeaa laajojen aihepiirien hahmottamista sekä kykyä löytää ja tiivistää olennainen esimerkiksi tekstiksi, kuvaksi tai videoksi. Tehtävässä korostuu hyvän kirjoitustaidon lisäksi luovuus ja yhteistyö viestijäkollegoiden ja muiden valmistelijoiden sekä lappilaisten sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Tehtävä vaatii liikkumista eri puolilla Lapin maakuntaa.

Keskeiset sisällöntuottajan työtehtävät:

- Sisällöntuottaja suunnittelee ja tekee Lapin maakuntauudistuksen valmistelun viestinnän sisältöjä (tekstiä, kuvia, videoita, ym.) toimittajamaisesti ja monikanavaisesti esimerkiksi someen, uutiskirjeiseiin sekä mahdollisiin printtimateriaaleihin suomeksi ja/tai saameksi
- Sisällöntuottaja on viestinnän suunnittelijoiden työpari ja tukee valmistelun viestintäsuunnitelman toteutumista
- Sisällöntuottajan tehtäviin voi kuulua joskus myös pieniä käännöstöitä sekä käännettyjen tekstien editointia

Hakemuksessa pyydämme tuomaan esille osaamisen työn kuvauksessa mainittuihin tehtäviin.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

- viestinnän moniosaamista
- Lapin tuntemusta
- hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa
- erinomaista modernien viestinnän työkalujen (kuva, video, some, jne.) hallintaa
- oivaltamiskykyä ja rohkeutta tarttua toimeen
- halua kuunnella ja osallistaa lappilaisia tulevan maakunnan rakentamisessa
- itsenäistä ja projektimaista työotetta

Tehtävän edellytykset:

- soveltuva korkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto
- suomen JA saamen kielen eriomainen osaaminen
- työkokemus vastaavaa osaamista edellyttävistä tehtävistä (esim. toimittajan tai tiedottajan työ, monikanavainen viestintä, sosiaalinen media)
- ajokortti ja valmius liikkua sisältöjen perässä (juttukeikoilla) eri puolilla Lappia

Viestinnän sisällöntuottajan työnantajan kanssa Lapin liitto tekee yhteistyösopimuksen, siihen asti kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Suunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä viestinnän suunnittelijoiden, viestintätyöryhmän ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Tehtävä pystytään täyttämään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa heti, kun tiedetään tarkemmin loppuvuoden 2018 valmistelun rahoitus.

Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin työnantaja ei vaihdu eivätkä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Sähköiset hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta perjantaihin 23.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Viestinnän sisällöntuottaja.

Categories: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta aggregator - Kuntarekry