Kuntarekry

Sivistystoimenjohtaja

Kittilän kunta hakee innostunutta, kannustavaa ja kehittämismyönteistä sivistystoimenjohtajaa viransijaisuuteen ajalle 1.7.2019-31.7.2020. Sivistystoimenjohtaja on vastuussa sivistyspalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä. Toimialaan kuuluvat sivistyspalveluiden hallinto, koulutuspalvelut (perusopetus ja lukio sekä sen yhteydessä toimiva Levi Snow Sport Academy), kansalaisopisto, varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut. Sivistystoimenjohtaja johtaa toimialajohtajana osastonsa palveluiden järjestämistä, strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä talouden suunnittelua ja seurantaa. Hän toimii koululautakunnan sekä vapaan sivistystyön lautakunnan esittelijänä ja vastaa toimialansa asioiden valmistelusta. Hän on kunnan johtoryhmän jäsen ja osallistuu aktiivisesti myös koko kunnan kehittämiseen. Sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös opetushallinnon tutkintoa tai muulla tavalla saavutettua rehtorin kelpoisuutta (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2 luku 2 §), kunnallishallinnon yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja. Lisäksi arvostetaan aiempaa kokemusta sivistystoimen johtamistehtävistä, kehittämisotetta sekä kykyä strategiseen ajatteluun. Virantäytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen sijaisuuden vastaanottamista. Hakemukset tulee toimittaa 10.5.2019 klo 12 mennessä sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta.
Categories: Kuntarekry

Kiinteistönhoitaja

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana kiinteistönhoitajan työsuhde. Tehtävässä edellytetään kiinteistö-, sähkö- tai LVIA-alan ammatillinen tutkinto. Lisäksi edellytämme kokemusta kiinteistönhuollon alalta, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä. Työtehtäviin kuuluu kiinteistönhuolto- ja päivystystehtävät eri kiinteistöissä. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työ alkaa elokuulla 2019. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemus ja cv tulee jättää 9.5.2019 klo 15.00 mennessä, sähköisen hakulomakkeen kautta.
Categories: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen opettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuden ajalle 1.8.-31.12.2019, mahdollisesti pidempäänkin. Pätevyysvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun 26 § mukainen. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemukset pyydetään jättämään 24.4.2019 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - varhaiskasvatuksen opettaja.
Categories: Kuntarekry

Lipunmyyjä

Kittilän kunnan kulttuuritoimi hakee Kino Yläriin työntekijöitä: Lipunmyyjiä (3 henkilöä) - Työtehtävänä lipunmyynti ja sen oheistehtävät - Ikä vähintään 16 vuotta työtehtävän alkaessa elokuussa 2019 Työtehtäviin koulutetaan henkilöt kulttuuritoimen puolesta. Työ on osa-aikaista ilta- ja viikonlopputyötä. Työaika vaihtelee, keskimäärin n. 10h/vko. Palkkaus KVTES:n mukainen. Työhön valitun 18 vuotta täyttäneen henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote. Hakemukset pyydetään jättämään 23.4.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kulttuuritoimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostiin aiheeksi merkintä Hakemus - lipunmyyjä.
Categories: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta aggregator - Kuntarekry