Kuntarekry

Sairaanhoitajan toimi

Kittilän kunnassa on haettavana sairaanhoitajan toimi.

Hakijalta edellytetään sairaanhoitajan tutkintoa. Työ on tällä hetkellä kolmivuorotyötä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Lisäksi tehtävään kuuluu virka-ajan ulkopuolella hoidon tarpeen arvioinnin tekeminen. Hakijan oma-aloitteisuus, motivoituneisuus ja joustavuus ovat eduksi.

Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Pysyvässä sairaanhoitajan työsuhteessa on 4 kk:n koeaika ja valitun on toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus tulee jättää 18.7.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Sairaanhoitajan toimi

Categories: Kuntarekry

Sairaanhoitajan työloman sijaisuus

Kittilän kunnassa on haettavana sairaanhoitajan työloman sijaisuus ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019.

Hakijalta edellytetään sairaanhoitajan tutkintoa. Työ on kolmivuorotyötä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Lisäksi tehtävään kuuluu virka-ajan ulkopuolella hoidon tarpeen arvioinnin tekeminen. Hakijan oma-aloitteisuus, motivoituneisuus ja joustavuus ovat eduksi.

Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus tulee jättää 18.7.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Sairaanhoitajan työloman sijaisuus.

Categories: Kuntarekry

Lähihoitajan toimi

Kittilän kunnassa on haettavana lähihoitajan toimi.

Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Työ on tällä hetkellä kolmivuorotyötä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Lisäksi arvostamme innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön.

Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa ja valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus tulee jättää 18.7.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Lähihoitaja.

Categories: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastenhoitajan sijaisuuden ajalle 21.8.2018 - 4.7.2019. Tehtävässä on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 8 §:n mukainen lähihoitajan perustutkinto, joka suoritettu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti, lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) tai 16 §:n mukainen koulutason tutkinto (siirtymäsäännös) sekä hygieniaosaamiskortti.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä.

Hakemukset pyydetään jättämään 29.6.2018 klo 14.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostiin aiheeksi merkintä Hakemus - lastenhoitaja.

Categories: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastenhoitajan sijaisuuden ajalle 1.8.2018 - 30.4.2019. Sijaisuus sijoittuu vuoronhoidon puolelle. Tehtävässä on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 8 §:n mukainen lähihoitajan perustutkinto, joka suoritettu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti, lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) tai 16 §:n mukainen koulutason tutkinto (siirtymäsäännös) sekä hygieniaosaamiskortti.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä.

Hakemukset pyydetään jättämään 29.6.2018 klo 14.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostiin aiheeksi merkintä Hakemus - lastenhoitaja.

Categories: Kuntarekry

ICT-suunnittelija

Etsimme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle ICT-suunnittelijoita uuden maakunnan ICT-valmisteluun.

ICT-SUUNNITTELIJA 10 hlöä

ICT-suunnittelijana vastaat yhteistyössä sote- ja maakuntauudistuksen muiden ICT-valmistelijoiden ja yhteistyötahojen kanssa valmistelu- ja tuotantoon siirtymisen vaiheen ICT-ratkaisuista omalla osaamisalueellasi. Tehdyillä ratkaisuilla varmistetaan mahdollisimman häiriötön siirtyminen tulevan maakunnan palvelutuotantoon.

Ensisijaisesti haemme suunnittelijoita eri ICT-osaamista edellyttäviin kokonaisuuksiin, joita ovat:
- tietoturva
- sopimusten käsittely
- toimialariippumattomat järjestelmät
- sote-tietojärjestelmäratkaisut
- asiakkuuden hallinta ja toiminnanohjausjärjestelmät
- Kanta- ja muu sähköinen arkistointi
- tietoliikenne, palvelin- ja muut kapasiteettipalvelut
- käyttövaltuushallinta ja AD

Hakemuksessa pyydämme tuomaan esille kiinnostuneisuutesi ja osaamisesi mainittuihin tehtäväkokonaisuuksiin. Ilmoita hakemuksessasi, minkä asiakokonaisuuden ICT-suunnittelijan tehtävää olet ensisijaisesti hakemassa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- kiinnostusta ja kokemusta julkishallinnon toiminnan kehittämisestä,
- etätyöskentelyvalmiutta,
- projektimaista työotetta,
- valmiutta tiimityöskentelyyn ja hyviä yhteistyötaitoja,
- verkostojen tuntemista sekä
- hyviä esiintymistaitoja ja kirjallista dokumentointikykyä.

Ehdottomat vaatimukset:
- soveltuva korkeakoulututkinto
- työkokemusta osaamista edellyttävistä tehtävistä
- matkustusvalmiutta

ICT-valmistelijoiden työnantajana toimii Lapin liitto siihen asti kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. ICT-valmistelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä ohjaa ICT-koordinaattori.

Tehtävä täytetään aluksi 31.12.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa, kun tiedetään tarkemmin valmistelun edellyttämä työmäärä ja valmistelun rahoitus. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa.

Tehtävästä maksettava palkka on 3100,00 euroa/kk. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta ICT-suunnittelija.

Categories: Kuntarekry

ICT-projektipäällikkö

Etsimme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle kahta ICT-projektipäällikköä.

ICT-projektipäällikkö 2 hlöä

Projektipäällikköjen tehtävänä on vastata joko toimialasidonnaisten tai ICT-infrastruktuurin toteutuksesta suunnitellussa aikataulussa yhteistyössä ICT-suunnittelijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimialasidonnaiseen kokonaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut, digitalisaation edellyttämät ICT-ratkaisut, asiakkuustietojen hallinta ja valtionhallinnon järjestelmäkokonaisuus. ICT-infrastruktuurin projektipäällikkönä vastaat yhteistyössä ICT-suunnittelijoiden muiden yhteistyötahojen kanssa tietoliikenteen, perus- ja viestintätekniikan, palvelin- ja kapasiteettipalvelujen sekä käyttövaltuushallinnan ja AD:n toteutuksesta.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- kiinnostusta ja kokemusta julkishallinnon toiminnan kehittämisestä,
- etätyöskentelyvalmiutta,
- projektijohtamisen ja -koordinoinnin osaamista,
- valmiutta tiimityöskentelyyn ja hyviä yhteistyötaitoja,
- verkostojen tuntemista sekä
- hyviä esiintymistaitoja ja kirjallista dokumentointikykyä.

Ehdottomat vaatimukset:
- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- työkokemusta osaamista edellyttävistä tehtävistä
- matkustusvalmiutta

Ilmoita hakemuksessasi, kumpaako projektipäällikön tehtävää olet hakemassa.

ICT-projektipäälliköiden työnantajana toimii Lapin liitto siihen asti kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. ICT-projektipäällikön esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä ohjaa ICT-koordinaattori.

Tehtävä täytetään aluksi 31.12.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa, kun tiedetään tarkemmin valmistelun edellyttämä työmäärä ja valmistelun rahoitus. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa.

Tehtävästä maksettava palkka on 3600,00 euroa/kk. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta ICT-projektipäällikkö.

Categories: Kuntarekry

päätoiminen tuntiopettaja

Kittilän kunnassa on haettavana yläkoulun uskonnon, historian ja terveystiedon päätoimisen tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019.

Virkaan valittavalta edellytetään opetustoimen henkilöstöstä annetun asetuksen 1998/986 mukaista kelpoisuutta. Pätevyyden lisäksi otetaan huomioon kokemus vastaavanlaisista tehtävästä ja arvioidaan hakijan soveltuvuus virkaan. Arvostamme halua kehittää opetusta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelposuutta osoittavat todistukset. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 25.6.2018 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Categories: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta aggregator - Kuntarekry