Kuntarekry

Perhepäivähoitaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi kirkonkylän alueelle määräaikaisen omassa kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan tehtävän ajalle 1.8. 2019 - 31.5.2020 (tai sopimuksen mukaan). Kelpoisuusehtona tehtävään on perhepäivähoitajan tai muu soveltuva tutkinto. Omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan peruspalkka määräytyy hoitajalta varattujen hoitopaikkojen lukumäärän mukaan. Kittilässä maksetaan 476,11 €/lapsi. Lisäksi kotona lapsia hoitaville perhepäivähoitajille maksetaan kulukorvauksia. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemukset pyydetään jättämään 25.7.2019 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona), tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - perhepäivähoitaja.
Categories: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen opettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevan varhaiskasvatuksen opettajan toimen 23.9.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Alkusijoituspaikka on kirkonkylä. Pätevyysvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun 26 § mukainen. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakemukset pyydetään jättämään 22.7.2019 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - varhaiskasvatuksen opettaja.
Categories: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa haettavaksi kaksi (2) ryhmäohjaaja/lastenhoitajan tehtävää ajalle 12.8.2019-31.5.2020. Alkusijoituspaikka Sirkan päiväkoti. Tehtävään vaaditaan varhaiskasvatuslain 6.luvun 28 §:n mukainen kelpoisuus sekä hygieniaosaamiskortti. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Hakemukset pyydetään jättämään 22.7.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostiin aiheeksi merkintä Hakemus - lastenhoitaja. Aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan.
Categories: Kuntarekry

Luokanopettaja

Kittilän kunnassa on haettavana kaksi (2) määräaikaista luokanopettajan virkaa 1.8.2019. - 31.7.2020. Sijoituspaikka Alakylä: luokanopettaja (erityisopettajuus katsotaan eduksi) Sijoituspaikka Sirkka: luokanopettaja Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakemus tulee jättää 1.7.2019 klo 12 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Categories: Kuntarekry

Päiväkotiapulainen

Kittilän kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva päiväkotiapulaisen tehtävä 1.8.2019 alkaen. Tehtävän alkusijoituspaikka on Sirkan päiväkoti. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Päiväkotiapulaisen tehtävä sisältää lasten hoitoa ja kasvun tukemista, päiväkodin siisteyteen ruokahuoltoon sekä toiminnan järjestelyihin liittyviä tehtäviä. Kelpoisuusehtona on soveltuva ammattitutkinto sekä hygieniaosaamiskortti. Arvostamme työyhteisössämme positiivista asennetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä ammatillista työotetta. Painotamme valinnassa kokemusta lasten parissa työskentelystä. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemus tulee jättää 22.7.2019 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Categories: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevan lastenhoitajan tehtävän 23.9.2019 alkaen. Alkusijoituspaikka päiväkoti Muksula. Tehtävään vaaditaan varhaiskasvatuslain 6.luvun 28 §:n mukainen kelpoisuus sekä hygieniaosaamiskortti. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Hakemukset pyydetään jättämään 22.7.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostiin aiheeksi merkintä Hakemus - lastenhoitaja. Aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan.
Categories: Kuntarekry

Hankesuunnittelija/ympäristöasiantuntija

Kittilän kunnan tekninen toimi hakee hankesuunnittelijaa/ympäristöasiantuntijaa ajalle 1.7.2019-31.12.2019 Levin matkailualueen jätehuollon kehittämishankkeeseen. Hankesuunnittelijan/ympäristöasiantuntijan pääasiallisena tehtävänä on jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen Levin matkailukeskuksen vaikutusalueelle sekä kierrätyksen käytännön edistämistoimenpiteiden käynnistäminen Levin alueella. Levi yhtenä Lapin suurimmista matkailukeskuksista pyrkii olemaan edelläkävijä kestävän matkailun edistämisessä ja siksi Kittilän kunta yhdessä Lapin jätehuoltokuntayhtymän Lapecon ja tiiviissä yhteistyössä Levillä toimivien yritysten kanssa aloittaa Levin matkailukeskuksen vaikutusalueen jätehuollon ja kiertotalouden tehostetun kehittämisen. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tärkeimmät kehittämiskohteet, laaditaan kierrätyksen edistämisen tavoitteet sekä luodaan tiiviissä yhteistyössä Levin alueen yritysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden sekä matkailijoiden kanssa toimintasuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä Levin matkailukeskuksen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelma laaditaan ympäristöministeriön harkinnanvaraisen rahoituksen tuella vuoden 2019 aikana. Tähän hankkeeseen palkattavan hankesuunnittelijan/ympäristöasiantuntijan tehtävänä on hankeen pääasiallinen käytännön toteutus hankesuunnitelman mukaisesti ja Levin matkailukeskuksen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen. Työhön kuuluu myös jätehuollon organisoinnin kartoittamista, sidosryhmätyöskentelyä, tiedottamista, viestintää, työpajojen järjestämistä sekä hankehallintoa ja raportointia yhteistyössä Kittilän kunnan teknisen toimen ja Kittilän elinkeinopalvelujen sekä Lapin jätehuoltokuntayhtymän henkilöstön kanssa. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai loppuvaiheessa olevia korkeakouluopintoja, erinomaista suullista ja kirjallista esittämistaitoa, ajokorttia (B-luokka), kykyä itsenäiseen projektityöskentelyyn, organisointikykyä, yhteistyötaitoja, sekä kokemusta ympäristönsuojelun, kiertotalouden, kestävän matkailun tai jätehuollon alalta. Eduksi luetaan kokemus matkailualalta, Lapin matkailuyritysten toimintakentän tuntemus, kokemus verkostotyöskentelystä, ympäristölainsäädännön osaaminen, kokemus kiertotalouden kehittämishankkeista tai jätehuollon /ympäristövalvonnan viranomaistehtävistä sekä oman auton käyttömahdollisuus. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 26.6. klo 16.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kittila.fi. Koska hankesuunnittelijan työpanosta tarvitaan pikaisesti, aloitamme haastattelut jo hakuaikana, kun saamme tehtävään soveltuvia hakemuksia.
Categories: Kuntarekry

Lumilajien kouluttaja, Levi Snow Sport Academy

Haemme Levi Snow Sport Academyyn koulutustoiminnan kouluttajaa määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 1.9.2019. Osa-aikaisen (19h viikossa) työsuhteen kesto 9 kuukautta. Kouluttajalta odotamme työkokemusta hiihdonopettajan työstä sekä vahvaa lumilajitaustaa alppihiihdon ja lumilautailun saralla. Odotamme sinulta intoa ja paloa kehittää toimintaamme kohti kansainvälisyyttä. Sinulla on englanninkielen vahva osaaminen, eikä muistakaan kielistä haittaa ole. ISIA jäsenyys luetaan eduksi. Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 26.6.2019 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo@kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen (Kittilän kunta, osasto, osoite) 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - (Kouluttaja, LeviSnowSportAcademy). 11.6.2019 kOULULAUTAKUNTA
Categories: Kuntarekry

Lääkekeskuksen hoitaja

Lääkekeskuksen hoitajan lomasijaisuus ajalle 29.7.2019 - 31.5.2020. Pätevyysvaatimuksena on laillistetun farmaseutin pätevyys. Palkkaus KVTES:n mukainen. Hakemus tulee jättää 26.6.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Categories: Kuntarekry

Hammashoitaja

Haemme Kittilän terveyskeskukseen hammashoitajaa 1.8.2019 - 10.1.2020 väliselle ajalle. Myös mahdolliset lyhyemmät työskentelyajanjaksot otetaan huomioon. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan (suu- ja hammashoito) tai hammashoitajan tutkinto sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia nimikesuojattuna ammatinharjoittajana. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä. Hakemus tulee jättää 5.7.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Categories: Kuntarekry

Huoltomestari

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana huoltomestarin toimi. Huoltomestari vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja vetää kiinteistönhuoltotiimiä. Kiinteistönhoito käsittää mm. vikakorjauksia, huoltoja ja kulutusseurantaa BEM-kiinteistötietojärjestelmien avulla sekä talotekniikan ohjauksen rakennusautomaatiolla. Tehtävässä edellytetään vähintään huoltomestarin tutkintoa, rakennustekniikan tai LVI-tekniikan teknikon tutkintoa. Lisäksi edellytämme suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti, kokemusta kiinteistöjen ylläpidosta ja esimiestyöstä, kiinteistötietojärjestelmän hallintaa, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä. Odotamme sinulta aktiivisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme kiinteistönpidon tietojärjestelmien tuntemusta, esimieskokemusta ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Työ alkaa syksyllä 2019. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 12.8.2019 klo 15 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).
Categories: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen opettaja (esiopetus)

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi Sirkan päiväkodin esiopetusryhmään varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuden ajalle 12.8.2019-30.6.2020. Tehtävässä edellytetään esiopetuskelpoisuutta (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2005/865,3. luku/7§). Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakemukset pyydetään jättämään20.6.2019 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - varhaiskasvatuksen opettaja.
Categories: Kuntarekry

Puheterapeutti

Pätevyysvaatimuksena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu puheterapeutti. Arvostamme laaja-alaista työkokemusta, yhteistyötaitoja ja aktiivista, kehittävää työotetta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta sekä paineensieto- ja organisointikykyä. Palkkaus ja työaika tehtävässä ovat KVTES:n mukaisia. Tehtävässä on 4 kk koeaika. Valitun tulee osoittaa ennen tehtävän vastaanottamista alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään työnantajalle. Työn aloittamisesta sovitaan erikseen. Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 28.6.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (Kuntarekry.fi). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä Hakemus - puheterapeutti.
Categories: Kuntarekry

Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä

Kittilän kunnassa on haettavana sosiaaliohjaaja - perhetyöntekijän pysyvä työsuhde. Kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto tai alanaikaisempi opistotasoinen tutkinto (laki sosiaalihuollon ammattilisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005). Perhetyö on sosiaalihuoltolain (§ 18) mukaista perhetyötä ja lastensuojelulain (§ 36) mukaista tehostettua perhetyötä. Perhetyöntekijä tekee kotiin menevää työtä, yksin tai työparina. Hän osallistuu mm. palvelutarpeen arviointiin sekä ryhmien ohjaukseen. Hänellä on lähiesimiehen ja työtiimin tuki. Työnohjaus on järjestetty. Aikuissosiaalityö sisältää asiakkaan ohjausta ja neuvontaa arkielämän hankalissa tilanteissa, mm. työhön kuuluu aktivointisuunnitelmien tekoa yhteistyötä asiakkaan ja TE-toimen kanssa. Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä toimen työaika on jaettu 50 % aikuissosiaalityötä ja 50 % perhetyötä. Aiempi kokemus perheiden kanssa työskentelystä ja aikuissosiaalityöstä katsotaan eduksi. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaan. Työn aloittaminen sopimuksen mukaan. Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus sovel-tuvuudesta. Valitulla on 4 kk:n koeaika. Hakemus tulee jättää 14.6.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - sosiaaliohjaaja - perhetyöntekijä.
Categories: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa uudelleen haettavaksi kaksi (2) toistaiseksi voimassa olevaa lastenhoitajan tehtävää, joiden alkusijoituspaikka on Sirkan päiväkoti. Toinen tehtävistä täytetään 1.8.2019 alkaen ja toinen 1.11.2019 alkaen. Tehtävään vaaditaan varhaiskasvatuslain 6.luvun 28 §:n mukainen kelpoisuus sekä hygieniaosaamiskortti. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Hakemukset pyydetään jättämään 14.6.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostiin aiheeksi merkintä Hakemus - lastenhoitaja. Aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan.
Categories: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta aggregator - Kuntarekry