Kuntarekry

Terveyskeskuslääkäri

Kittilän kunnassa on haettavana kaksi (2) terveyskeskuslääkärin virkaa.

Tehtävässä edellytetään yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys.

Kittilän terveyskeskuksessa on 5,5 lääkärin virkaa, jotka kaikki ovat olleet vuosia täytettyjä. Potilastietojärjestelmänä käytetään Efficaa. Yöpäivystys on Lapin keskussairaalassa.

Palkkaus paikallissopimuksen mukaisesti.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on 6 kk:n koeaika.

Hakemus tulee jättää 21.4.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostiin otsikoksi tai kuoreen merkintä Terveyskeskuslääkärin virka.

Categories: Kuntarekry

Liikuntasihteerin virka

Kittilän kunnassa on haettavana liikuntasihteerin virka alkaen 1.6.2017.
Tehtävässä edellytetään liikunta-alan ammattikorkeakoulututkintoa. Eduksi katsotaan alan yliopistotutkinto. Tehtäviin kuuluu koko liikuntatoimen järjestämisen suunnittelu-, hallinto- ja täytäntöönpanotehtävät.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Hakemus tulee jättää ma 10.4.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Vapaan sivistystyön lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Categories: Kuntarekry

Toimistosihteeri, vuorotteluvapaa

Kittilän kunnassa on haettavana Revontuli-Opiston toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 18.4.-14.10.2017.

Revontuli-Opisto on kolmen kunnan (Enontekiö, Kittilä ja Sodankylä) alueellinen kansalaisopisto, joka järjestää kurssitoimintaa paikalliseen sivistystarpeeseen. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat kurssitoiminnan järjestelyt, asiakaspalvelutehtävät, tiedottaminen ja laskutus.

Hakijalta edellytetään toimistosihteerin tehtäviin soveltuvaa koulutusta ja hänen tulee täyttää TE-toimiston määrittämät kriteerit vuorotteluvapaan sijaisuuteen.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 5.4.2017 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sivistystoimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Categories: Kuntarekry

Ympäristösihteeri

Kittilän kunta julistaa haettavaksi ympäristösihteerin viran.

Pääasiallisena tehtävänä on ympäristönsuojelulaissa määrätyt tehtävät.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään sopiva korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto. Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaisesti.

Valittavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 7.4.2017 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - ympäristösihteeri.

Categories: Kuntarekry

Sosiaalityöntekijän virka

Kittilän kunnassa on haettavana sosiaalityöntekijän virka.

Tehtävässä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (272/2005) annetun lain 3 §:n mukaista pätevyyttä.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu aikuissosiaalityö alle 30 vuotiaiden kanssa, perheiden kanssa tehtävä sosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät tarvittaessa, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä sosiaalipäivystys (takapäivystys).

Palkkaus ja työaika ovat KVTES:n mukaiset. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Valitun tulee osoittaa ennen tehtävän vastaanottamista alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään työnantajalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Categories: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta aggregator - Kuntarekry