Aluehallintovirasto: Kuulutus päätöksen antamisesta, ympäristönsuojelulain mukainen päätös 2.7.2019, 109/2019

Tulostettava sivu

Avaa päätös pdf-muodossa: Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 109/2019

 

Pohjois-Suomi, Aluehallintovirasto, Ympäristöluvat

Kuulutus päätöksen antamisesta

Dnro PSAVI/4798/2019

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Antopäivä 2.7.2019
Päätösnro 109/2019
Ilmoituksen tekijä Agnico Eagle Finland Oy
Asia Koetoimintailmoitus maanalaisen kaivoksen kuivanapitoveden haihduttamisesta, Kittilä

 

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Agnico Eagle Finland Oy voi toteuttaa ilmoituksen mukaisen koetoiminnan maanalaisen kaivoksen kuivatusvesien haihduttamisen selvittämiseksi.
 

Nähtävänäpito
Päätös on sähköisesti nähtävänä 2.7.–1.8.2019 Kittilän kunnanvirastossa. Päätös on luettavissa antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

 

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 1.8.2019.
 

Lisätietoja puh. 0295 017 500.

 

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 500
fax 08 3140 110
kirjaamo.pohjois@avi.fi
www.avi.fi/pohjois
Linnankatu 1-3
PL 293, 90101 Oulu

 

 

Sivua päivitetty: 
2.7.2019