Kuntarekryn työpaikat Kittilässä

Lähihoitajan lyhytaikaisia sijaisuuksia

14.2.2019
Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan eri pituisia sijaisuuksia kotihoidossa sekä palvelutalo Koivukodissa. Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Oman auton käyttö työn hoitamiseksi kotihoidossa on välttämätöntä. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 14.3.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

13.2.2019
Haemme Kittilän kuntaan tiimityötaitoista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ajalle 1.4.-31.5.2019. Palkkaus 2616,33 eur ja rekrytointilisä 251,97 eur. Tehtävä edellyttää varhaiskasvatuslain 30 §:n mukaista kelpoisuutta. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Hakemus tulee jättää 28.2.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Toimea on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kategoriat: Kuntarekry

Toimistotyöntekijä

12.2.2019
Kittilän kunnassa teknisellä osastolla rakennusvalvonnassa on haettavana toimistotyöntekijän määräaikainen toimi. (31.12.2019 saakka). Hakijalta edellytetään soveltuva AMK-tasoinen tutkinto tai aikaisempi opistotasoinen merkonomin tutkinto ja kokemusta toimistotyöstä. Lisäksi katsotaan eduksi arkistotoimen hallinta. Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 28.2.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).
Kategoriat: Kuntarekry

Yläkoulun ja lukion venäjän kielen tuntiopettaja

7.2.2019
Kittilän kunnassa on haettavana yläkoulun ja lukion venäjän kielen tuntiopettaja ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Hakijoilta edellytetään kelpoisuutta opettaa myös ruotsia. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus määritellään asetuksessa 1998/986 . Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Hakemus tulee jättää 21.2.2019 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kategoriat: Kuntarekry

Siivoojan toimi

7.2.2019
Kittilän kunnan tekninen osasto julistaa haettavaksi siivoojan toimen. Toimeen valittavalta edellytetään laitos- tai toimitilahuoltajan koulutus. Palkkaus haettavana olevaan toimeen määräytyy KVTES:n mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4kk:n koeaikaa. Hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää 08.03.2019 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen: Kittilän kunta, tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä Hakemus-siivoojan toimi.
Kategoriat: Kuntarekry

Päätoiminen tuntiopettaja

6.2.2019
Kittilän kunnassa on haettavana uskonnon tuntiopettajan toistaiseksi voimassaoleva virka alkaen 1.8.2019. Virkaan valittavalta edellytetään opetustoimen henkilöstöstä annetun asetuksen 1998/986 mukaista kelpoisuutta. Pätevyyden lisäksi otetaan huomioon kokemus vastaavanlaisista tehtävästä ja arvioidaan hakijan soveltuvuus virkaan. Arvostamme halua kehittää opetusta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelposuutta osoittavat todistukset. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Hakemus tulee jättää 20.2.2019 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kategoriat: Kuntarekry

Kittilän lukion lehtorin virka

6.2.2019
Kittilän kunnassa on haettavana historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjaajan lehtorin toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2019 alkaen. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus määritellään asetuksessa 1998/986. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelposuutta osoittavat todistukset. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Hakemus tulee jättää 20.2.2019 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kategoriat: Kuntarekry

päätoiminen tuntiopettaja

6.2.2019
Kittilän kunnassa on haettavana yläkoulun uskonnon, historian ja terveystiedon päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassaoleva virka alkaen 1.8.2019. Virkaan valittavalta edellytetään opetustoimen henkilöstöstä annetun asetuksen 1998/986 mukaista kelpoisuutta. Pätevyyden lisäksi otetaan huomioon kokemus vastaavanlaisista tehtävästä ja arvioidaan hakijan soveltuvuus virkaan. Arvostamme halua kehittää opetusta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelposuutta osoittavat todistukset. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Hakemus tulee jättää 20.2.2019 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kategoriat: Kuntarekry

Luokanopettaja

6.2.2019
Kittilän kunnassa on haettavana määräaikaisia luokanopettajan viransijaisuuksia ajalle 1.8.2019. - 31.7.2020. Sijoituspaikka Alakylä: 1 luokanopettaja (erityisopettajuus katsotaan eduksi) Sijoituspaikka Sirkka: 3 luokanopettajaa (kokemus yhteisopettajuudesta, digiosaaminen ja et-erikoistuminen) Sijoituspaikka kirkonkylä: 2 luokanopettajaa (alkuopetukseen suuntautuminen ja tietotekniikan osaaminen katsotaan eduksi) Sijoituspaikka Kaukonen: 1 luokanopettaja Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Kittilän kunnan sivistystoimiala tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaat kehittyvän ja turvalliset koulutuspalvelut opinnoissa edistymisen vaatimukset ja jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä hyvä elämän laadun tavoittamisen mahdollistavat taidot saavutetaan tasa-arvoisessa lapsiystävällisessä vuorovaikutteisessa sekä hyväksyvässä ilmapiirissä. Koulutuspalvelut tuotetaan Kittilän kunnassa kestävä kehitys sekä kokonaistaloudellisuus huomioiden. Tasa-arvon saavuttamiseksi kaikkea digitaalisen teknologian suomia mahdollisuuksia hyödynnetään täysimittaisesti. Hakemus tulee jättää 20.2.2019 klo 16 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kategoriat: Kuntarekry

Lähihoitajan työsuhde

6.2.2019
Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Pääskylä, jossa asuu ikäihmisiä, kyseessä on tehostettu palveluasumisyksikkö. Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. ' Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 25.2.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Terveydenhoitajan työloman sijaisuus

6.2.2019
Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana terveydenhoitajan työloman sijaisuus 4.1.2020 saakka. Terveydenhoitajan sijaisuudessa edellytetään terveydenhoitajan tutkintoa. Hakijoilla odotetaan olevan työkokemusta ikäihmisten ja vammaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Tiimityötaidot, joustavuus, oma-aloitteisuus ja motivoituneisuus katsotaan eduksi. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, työ on pääsääntöisesti päivätyötä ma-pe. Työsuhde on Kittilän kuntaan. Terveydenhoitajan sijoituspaikka on kotihoito. Oman auton käyttö työssä on välttämätöntä. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Hakemus tulee jättää 27.2.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Kotihoidonohjaajan virka

5.2.2019
Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana kotihoidonohjaajan virka. Hakijoilta edellytetään sosiaali- tai terveydenhuollon opistotason tai ammattikorkeakoulutason koulutusta, vahvaa kokemusta nimenomaan kotihoidon esimiestyöstä, työvuorosuunnittelusta ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Kotihoidonohjaajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, organisointitaitoja, paineensietokykyä ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, työsuhde on Kittilän kuntaan. Aloittaminen sovitaan erikseen. Virassa on 6 kk:n koeaika ja valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen virkasuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 25.2.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo@kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Lähihoitajan työsuhde

5.2.2019
Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Alkusijoituspaikkana on kotihoito. Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Oman auton käyttö työn hoitamiseksi on välttämätöntä. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 25.2.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Fysioterapeutin toimi

5.2.2019
Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana fysioterapeutin toimi. Hakijoilta edellytetään fysioterapeutin tutkintoa ja oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Fysioterapeutin kotiosasto on kotihoito ja fysioterapeutti toteuttaa tehostettua kotikuntoutusta kotihoidon asiakkaille tukien nopeampaa osastolta kotiutumista ja kotona selviytymistä sekä ohjaa toimintatuokioita palveluasumisessa ja tarvittaessa opastaa henkilökuntaa ergonomia asioissa. Hän toimii pääsääntöisesti kotiutus/muistihoitajan työparina. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, työsuhde on Kittilän kuntaan. Aloittaminen sovitaan erikseen. Työsuhteessa on 4 kk:n koeaika ja valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työn vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen todistus annetuista rokotuksista ja tieto soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 25.2.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella: Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

2 Lähihoitajan työsuhdetta

5.2.2019
Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana 2 lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Metsola, jossa asuu ikäihmisiä ja kehitysvammaisia ihmisiä, kyseessä on tehostettu palveluasumisyksikkö. Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhteet ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valittujen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 25.2.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Kategoriat: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen opettaja

4.2.2019
Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuden ajalle 25.3.2019-5.2.2020. Pätevyysvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun 26 § mukainen. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemukset pyydetään jättämään 18.2.2019 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - varhaiskasvatuksen opettaja.
Kategoriat: Kuntarekry

Psykologin pysyvä työsuhde

4.2.2019
Kittilän kunnassa psykologin toimenkuvan pääpaino on lastenneuvolaikäisissä sekä oppilas- ja opiskelijahuollon piiriin kuuluvissa lapsissa, nuorissa ja heidän perheissään. Lisäksi aikuisia tuetaan erilaisissa elämänmuutos- ja kriisitilanteissa. Konsultaatio- ja verkostotyötä tehdään yhteistyötahojen kuten neuvolan, päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten sekä sosiaalitoimen kanssa. Keskeisessä asemassa on ennaltaehkäisevä työ, ohjaus ja neuvonta sekä psykologiset tutkimukset, tukitoimien suunnittelu ja tukikäynnit. Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn joka sisältää työskentelyä elämänkaaren eri vaiheissa olevien asiakkaiden kanssa. Samaa toimenkuvaa kanssasi jakaa toinen psykologi. Tarjoamme työntekijälle mahdollisuuden työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin tutkinto. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan, oman palkkatoivomuksen voi esittää. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 4 kk koeaika. Alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää työhaastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Hakemus tulee jättää 15.2.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä Hakemus - psykologin toimi.
Kategoriat: Kuntarekry

Johtava lääkäri

1.2.2019
Tehtävässä edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyys. Kittilän terveyskeskuksessa on 6,5 lääkärin virkaa. Potilastietojärjestelmänä käytetään Efficaa. Yöpäivystys on Lapin keskussairaalassa. Palkkaus paikallissopimuksen mukaisesti. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan. Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on 6 kk:n koeaika. Hakemus tulee jättää 1.3.2019 klo 15.00, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostiin otsikoksi tai kuoreen merkintä Johtavan terveyskeskuslääkärin virka. Kittilässä 28.1.2019
Kategoriat: Kuntarekry

Terveydenhoitaja

24.1.2019
Kittilän kunnassa on haettavana vakinainen työsuhde. Tehtävään edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilön (terveydenhoitaja) tutkintoa. Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Terveydenhoitajan ensisijainen sijoituspaikka on neuvolan perhetiimi. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaan. Työn aloittaminen sopimuksen mukaan. Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Valitulla on 4 kk:n koeaika. Hakemus tulee jättää 13.2.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkoja on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostiin merkintä: Terveydenhoitaja.
Kategoriat: Kuntarekry

Perhetyöntekijä

24.1.2019
Kittilän kunnassa on haettavana perhetyöntekijän pysyvä työsuhde, jonka ensisijainen sijoituspaikka on neuvolan perhetiimi. Perhetyöntekijän tehtävässä edellytetään lähihoitajan tutkintoa, jonka suuntautuminen on lasten- ja nuorten hoidon- ja kasvatuksen osaamisala tai mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala. Neuvolan perhetyöntekijä on osa moniammatillista työryhmää ja toimii tavallisesti neuvolan terveydenhoitajan työparina. Työtä tehdään perheiden kotona. Tehtäviin kuuluu mm. perheen elämänhallinnan ja sujuvan arjen tukeminen sekä palveluohjaus tilanteissa, joissa vanhemmat ovat esim. hyvin nuoria ensimmäistä lastaan odottavia. Aiempi kokemus perheiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaan. Työn aloittaminen sopimuksen mukaan. Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus sovel-tuvuudesta. Valitulla on 4 kk:n koeaika. Hakemus tulee jättää 13.2.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - perhetyöntekijä.
Kategoriat: Kuntarekry

Sivut