Kuntarekryn työpaikat Kittilässä

Tilaa syöte syöte Kuntarekryn työpaikat Kittilässä
Syötteen kokonainen osoite. 1 min 51 s sitten

Sairaanhoitajan työloman sijaisuus

30.8.2018

Kittilän kunnassa on haettavana sairaanhoitajan työloman sijaisuus ajalle 1.10.2018 - 30.6.2019.

Hakijalta edellytetään sairaanhoitajan tutkintoa. Työ on kolmivuorotyötä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Lisäksi tehtävään kuuluu virka-ajan ulkopuolella hoidon tarpeen arvioinnin tekeminen. Hakijan oma-aloitteisuus, motivoituneisuus ja joustavuus ovat eduksi.

Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus tulee jättää 13.9.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Sairaanhoitajan työloman sijaisuus.

Kategoriat: Kuntarekry

Yksilövalmentaja

27.8.2018

Haemme Kittilän kunnan työpajoille yksilövalmentajan sijaisuutta 30.9.2019 saakka. Yksilövalmentajan tehtäviin kuuluvat mm. valmentautujien elämäntilanteen ja palvelutarpeen kartoittaminen sekä yksilöllisen suunnitelman tekeminen ja seuranta. Yksilövalmentaja vastaa valmentautujien sosiaalityöstä sekä tukee ohjaajia ja valmentautujia. Yhteistyötä tehdään työpajaohjaajien, työpajan vastuuhenkilöiden sekä eri viranomaisten kanssa.

Työpajalla on käytössä Vat-arviointijärjestelmä sekä Party-dokumentointijärjestelmä. Yksilövalmentaja toimii myös esimiestehtävissä sekä tarvittaessa ohjaajien sijaisena. Edellytyksenä on myös ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus.

Asiakaskuntamme koostuu mm. työtä ja koulutusta vailla olevista nuorista, pitkäaikaistyöttömistä, vaikeasti työllistettävistä, ikääntyvistä ja osatyökykyisistä.

Eduksi hakijalle katsotaan asiantuntemus ja kokemus työpajatoiminnasta sekä kokemus esimiestyöstä. Arvostamme itsenäistä työskentelyä ja kykyä kohdata haasteellisiakin asiakastilanteita. Koulutusvaatimus sosionomi AMK, psykiatrian sairaanhoitajan tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisterilain mukainen lasten kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisteriote. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaan.

Hakemukset jätettävä viimeistään 14.9.2018 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse virpi.jesiojarvi@kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, työpajakoordinaattori, Teollisuustie 8 , 99100 Kittilä. Sähköpostiin otsikoksi tai kuoreen merkintä: Yksilövalmentaja.

Kategoriat: Kuntarekry

Terveyskeskuslääkäri

22.8.2018

Kittilän kunnassa on haettavana terveyskeskuslääkärin virka.

Tehtävässä edellytetään yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys.

Kittilän terveyskeskuksessa on 6,5 lääkärin virkaa.
Potilastietojärjestelmänä käytetään Efficaa. Yöpäivystys on Lapin keskussairaalassa.

Palkkaus paikallissopimuksen mukaisesti.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on 6 kk:n koeaika.

Hakemus tulee jättää 7.9.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostiin otsikoksi tai kuoreen merkintä Terveyskeskuslääkärin virka.

Kategoriat: Kuntarekry

Koulusihteeri

22.8.2018

Kittilän kunnan sivistystoimessa on haettavana koulusihteerin toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Pätevyysvaatimuksena on soveltuva AMK- tutkinto tai soveltuva opisto-asteinen tutkinto. Eduksi katsotaan tietotekniikan hyvä hallinta, koulusihteerin keskeisten tehtävien hallinta ja erittäin hyvät sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Kittilän kunnan sivistystoimiala tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaat kehittyvän ja turvalliset koulutuspalvelut opinnoissa edistymisen vaatimukset ja jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä hyvä elämän laadun tavoittamisen mahdollistavat taidot saavutetaan tasa-arvoisessa lapsiystävällisessä vuorovaikutteisessa sekä hyväksyvässä ilmapiirissä. Koulutuspalvelut tuotetaan Kittilän kunnassa kestävä kehitys sekä kokonaistaloudellisuus huomioiden. Tasa-arvon saavuttamiseksi kaikkea digitaalisen teknologian suomia mahdollisuuksia hyödynnetään täysimittaisesti.

Hakemus tulee jättää 19.9.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sivistystoimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Päiväkodinjohtaja

20.8.2018

Kittilän kunnassa on haettavana päiväkodinjohtajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virkaan vaaditaan varhaiskasvatuslain 6.luku/31 §:n mukainen kelpoisuus. Johtajalta vaaditaan vahvaa pedagogista johtajuutta, avarakatseisuutta sekä työn laaja-alaista hallintaa. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2. mom. mukainen ote. Virassa on 6 kk:n koeaika.

Hakemus tulee jättää 6.9.2018 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. (CV:n voi liittää liitetiedostona).

Virkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse: kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Päävalmentaja

17.8.2018

Haemme Kittilän kuntaan Levin alppikouluun päävalmentajaa vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2019 alkaen.

Levin alppikoulu/ Levi Snow Sport Academy

Levin alppikoululla on takanaan jo kohta 20 vuotta toimintaa nuorten liikuttajana ja kouluttajana. Tällä hetkellä kolmella eri linjalla opiskelee 26 nuorta, jotka valmentautumisen ja kouluttautumisen ohessa opiskelevat joko Kittilän lukiossa tai Levi-Instituutissa.

Oletko sinä taitava ja omasta työstäsi innostunut kehittäjä tyyppi, jonka tavoitteet ovat valmentajana korkealla? Pidät työskentelystä muiden ihmisten kanssa ja osaat ruokkia oppivaa asennetta koko yhteisössä, saaden näin paras mahdollinen potentiaali esiin niin yksilöistä kuin organisaatiosta?

Oppivan, motivoivan ja positiivisen innostavan ilmapiirin luominen yhdessä muiden valmentajien ja opettajien kanssa on päävalmentajana suurin haasteesi ja tavoite numero yksi. Työtehtävinäsi on huippu-urheilulinjan urheilijoiden valmentautumisen suunnittelu ja toteutus yhdessä kahden lajivalmentajan kanssa, Työsi sisältää valmennusta niin kotimaassa kuin ulkomaan leireilläkin. Valmennuksen lisäksi kannat vastuun FreeRide koulutuksen ja monitaitolinjan toiminnan koordinoinnista, sekä kokonaisvastuun koko alppikoulun toiminnan kehittämisestä niin näkyvyyden kuin toiminnallisuuden näkökulmasta, siten, että tulevaisuudessa voimme tarjota koulutusta myös kansainvälisesti. Työsi on monipuolista ja haastavaa.

Päävalmentaja vastaa huippu-urheilulinjan urheilijoiden valmennuksesta. Kelpoisuusvaatimuksena on minimissään valmentajan ammattitutkinto ja pitkä kokemus valmentajana. Valmennuksen lisäksi tehtäviin kuuluu taloushallinnon tehtävät; budjetointi ja seuranta, sekä vastuu markkinoinnista ja viestinnästä.

Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja cv sekä oma palkkatoivomus tulee toimittaa perjantaina 28.9.2018 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta/Koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry