Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen opettaja/ sosionomi

Kittilän kunta julistaa uudelleen haettavaksi varhaiskasvatuksen opettajan/ sosionomin tehtävän 1.11.2019 alkaen. Pätevyysvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 26 § tai 27§ mukainen. Arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Tämän hetkinen työpiste on Pallastuntureiden juurella sijaitsevassa Raattaman kylässä, jossa sijaitsee Suomen pienin päiväkoti (8-14 lasta iästä riippuen). Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemukset pyydetään jättämään 23.10.2019 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - varhaiskasvatuksen opettaja.
Kategoriat: Kuntarekry

Lähihoitaja

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana 2 lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Pääskylä, jossa asuu ikäihmisiä, kyseessä on tehostettu palveluasumisyksikkö. Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhteet ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta voidaan sopia erikseen. Valittujen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 31.10.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Kiinteistönhoitaja

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana kiinteistönhoitajan työsuhde. Tehtävässä edellytetään kiinteistö-, sähkö- tai LVIA-alan ammatillinen tutkinto. Lisäksi edellytämme kokemusta kiinteistönhuollon alalta, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä. Työtehtäviin kuuluu kiinteistönhuolto- ja päivystystehtävät eri kiinteistöissä. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työ alkaa joulukuulla 2019. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemus ja cv tulee jättää 25.10.2019 klo 15.00 mennessä, sähköisen hakulomakkeen kautta. Aiemmat hakemukset (kiinteistönhoitajan toimi hakuajalla 18.4.-9.5.2019) otetaan huomioon.
Kategoriat: Kuntarekry

Yksilövalmentaja

Kittilän kunta hakee Kittilän työpajalle innostunutta ja kehittämismyönteistä yksilövalmentajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Yksilövalmentajana tuet valmentautujia elämänhallintaan, työ- ja toimintakykyyn sekä arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi työhösi kuuluu valmentautujien jatkosuunnitelmiin liittyvät asiat; koulutukseen ja työhön hakeutumisen suunnittelu sekä valmentautujien motivointi ja vastuuttaminen. Yksilövalmentajana vastaat työpajaohjaajien työskentelystä sekä työskentelet verkostomaisessa yhteistyössä eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahoja ovat mm. kunnan aikuissosiaalityö, nuorisotoimi ja mm. päihde- ja mielenterveyspalvelun työntekijät. Työtä tehdään tarpeen mukaan myös jalkautuvalla työotteella. Kittilän kunta osallistuu vuosina 2020-2022 toteutettavaan VALPAS2-hankkeeseen, joka tekee työtä kaikista vaikeimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ko. hankkeen hanketyöntekijä työskentelee tiiviissä yhteistyössä kunnan työntekijöiden ja nyt palkattavan yksilövalmentajan kanssa. Edellytämme tehtävään valittavalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi sosionomi (AMK), aikaisempaa soveltuvaa opistotason tutkintoa tai psykiatrian sairaanhoitajan tutkintoa, sekä lisäksi asiakasryhmän ja palvelujärjestelmän tuntemusta, yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoa sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Edellytyksenä on ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus. Eduksi katsotaan työkokemus työpajatoiminnasta, alan tuntemus sekä kokemus erilaisten ryhmien ohjaamisesta. Työ edellyttää kuntouttavaa, kehittävää, itsenäistä ja moniammatillista työotetta sekä työpajaympäristöön soveltuvaa rempseää asennetta ja kykyä kohdata haasteellisiakin asiakastilanteita. Työsuhteessa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Kittilän kunnalle osoitetut hakemukset, joihin tulee liittää opinto- ja työtodistusjäljennökset, CV tai ansioluettelo, on toimitettava 15.10.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse toimittamalla hakemus ja sen liitteet osoitteeseen kirjaamo@kittila.fi, sähköpostin otsikoksi Hakemus - Yksilövalmentaja.
Kategoriat: Kuntarekry

Sairaanhoitajan työloman sijaisuus

Kittilän kunnassa on haettavana sairaanhoitajan toimi, sijoituspaikkana on terveyskeskuksen päivystyspoliklinikka ja vastaanotto. Hakijalta edellytämme sairaanhoitajan tutkintoa. Painotamme vastaanotto/ polikliinisen työn osaamista. Lisäksi hakijan oma-aloitteisuus, motivoituneisuus ja joustavuus ovat eduksi. Työaika (viikkotyöaika 38,75) ja palkkaus määräytyvät KVTES: in mukaisesti. Hakemus tulee jättää 14.10.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Lähihoitajan pysyvä työsuhde

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Alkusijoituspaikkana on kehitysvammaisten päivätoiminta. Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Lisäksi toivomme kokemusta kehitysvammaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Työ on pääsääntöisesti ma-pe päivätyötä ja palkkaus on KVTES:n mukainen. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta voidaan sopia erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 14.10.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoit-teella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen opettaja/ sosionomi

Kittilän kunta julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen opettajan/ sosionomin tehtävän 1.11.2019 alkaen. Pätevyysvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 26 § tai 27§ mukainen. Arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Tämän hetkinen työpiste on Pallastuntureiden juurella sijaitsevassa Raattaman kylässä, jossa sijaitsee Suomen pienin päiväkoti (8-14 lasta iästä riippuen). Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemukset pyydetään jättämään 3.10.2019 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - varhaiskasvatuksen opettaja.
Kategoriat: Kuntarekry

Sairaanhoitaja

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Metsola, jossa asuu ikäihmisiä ja kehitysvammaisia ihmisiä, kyseessä on tehostettu palveluasumisyksikkö. Hakijalta edellytetään sairaanhoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Sairaanhoitaja toimii tarvittaessa vastaavan hoitajan sijaisena. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta voidaan sopia erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 30.9.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Lähihoitaja (4)

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana 4 lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Metsola, jossa asuu ikäihmisiä ja kehitysvammaisia ihmisiä, kyseessä on tehostettu palveluasumisyksikkö. Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhteet ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta voidaan sopia erikseen. Valittujen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 30.9.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry
Tilaa syöte Kittilän kunta syötteiden kerääjä - Kuntarekry