Kuntarekry

Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on uudelleen haettavana lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Koivukoti.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Työsuhdetta aiemmin hakeneet huomioidaan uudelleen haussa.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa
olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus
soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 4.1.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena
osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

Kotihoidonohjaajan virka

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on uudelleen haettavana kotihoidonohjaajan virka.

Hakijoilta edellytetään sosiaali- tai terveydenhuollon opistotason tai ammattikorkeakoulutason koulutusta, vahvaa kokemusta esimiestyöstä, työvuorosuunnittelusta ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Kotihoidonohjaajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja, omaaloitteisuutta, organisointitaitoja, paineensietokykyä ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, työsuhde on Kittilän kuntaan. Aloittaminen sovitaan erikseen. Virassa on 6 kk:n koeaika ja valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen virkasuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan uudelleen haussa.

Hakemus tulee jättää 4.1.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

Sosiaalityöntekijän virka

Kittilän kunnassa on haettavana sosiaalityöntekijän virka.

Tehtävässä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (272/2005) annetun lain 3 §:n mukaista pätevyyttä.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lastensuojelu, lastenvalvojan sijaistaminen, lapsiperheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö alle 30 -vuotiaiden kanssa sekä sosiaalipäivystys (takapäivystys).

Kittilän sosiaalitoimistossa työskentelee kolme sosiaalityöntekijää joista yksi on vastaava ja lastenvalvoja. Heidän työpareinaan toimii etuuskäsittelijä, päihde- ja mielenterveystyöntekijä, päivätoiminnanohjaaja/perhetyöntekijä ja sosiaaliohjaaja/perhetyöntekijä. Teemme suunnitelmallista yhteistyötä monien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö on laajaa Tunturi-Lapin alueella. Tarjoamme työntekijälle mahdollisuuden täydennyskoulutukseen.

Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan. Pätevien hakijoiden kohdalla voidaan neuvotella palkasta. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Valitun tulee osoittaa ennen tehtävän vastaanottamista alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään työnantajalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemus tulee jättää 19.12.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

Psykologin pysyvä työsuhde

Kittilän kunnassa psykologin toimenkuvan pääpaino on lastenneuvolaikäisissä sekä oppilas- ja opiskelijahuollon piiriin kuuluvissa lapsissa, nuorissa ja heidän perheissään. Lisäksi aikuisia tuetaan erilaisissa elämänmuutos- ja kriisitilanteissa. Konsultaatio- ja verkostotyötä tehdään yhteistyötahojen kuten neuvolan, päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten sekä sosiaalitoimen kanssa. Keskeisessä asemassa on ennaltaehkäisevä työ, ohjaus ja neuvonta sekä psykologiset tutkimukset, tukitoimien suunnittelu ja tukikäynnit.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn joka sisältää työskentelyä elämänkaaren eri vaiheissa olevien asiakkaiden kanssa. Samaa toimenkuvaa kanssasi jakaa toinen psykologi. Tarjoamme työntekijälle mahdollisuuden työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin tutkinto. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan, oman palkkatoivomuksen voi esittää. Tehtävän aloitus 7.1.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 4 kk koeaika.

Alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää työhaastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote).

Hakemus tulee jättää 21.12.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai
kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä Hakemus - psykologin toimi.

Kategoriat: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen sijaisuudet

Kittilän kunnan varhaiskasvatus hakee eripituisiin sijaisuuksiin lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia. Voit olla joko opiskelija tai jo alalle valmistunut ammattilainen.
Tarjolla voi olla sekä päivätyötä että kaksi- ja kolmivuorotyötä. Sijoituspaikat Kittilän kirkonkylä, Sirkka, Raattama, Kaukonen tai Alakylä.

Laita sijaisuushakemuksesi sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Ilmoita hakemuksessasi millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Määritä, milloin olet käytettävissä ja mitkä sijoituspaikat tulevat kyseeseen. Päivitä hakemustasi tarvittaessa. Pidäthän myös yhteystietosi ajan tasalla, sillä se on edellytyksenä sijaisuuksien tarjoamiselle.

Otamme yhteyttä työnhakijaan haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja tutkintotodistukset sekä mahdolliset muut todistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Pyydämme hakijaa esittämään myös lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen voimassa oleva rikosrekisteriotteen.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Verkkopalvelupäällikkö

Jatkettu haku

Haemme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle verkkopalvelupäällikköä

Verkkopalvelupäällikön tehtävänä on tulevan Lapin maakunnan verkkopalvelu- ja verkkosivustokokonaisuuden suunnittelu ja toteutuksen koordinointi. Hakijalla tulee olla kokemusta verkkopalvelujen suunnittelusta ja koordinoinnista sekä ymmärrystä maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Verkkopalvelupäällikön tehtäviin kuuluu
- rakentaa maakunnan verkkopalvelukokonaisuutta ja verkkopalveluprosesseja eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden
- vastata verkkopalveluprojektin aikataulusta ja resursseista
- koordinoida verkkopalvelunäkökulmasta yhteistyötä eri työryhmien ja palveluntuottajien kanssa
- kehittää ylläpidon toimintamallia
- kouluttaa henkilöstöä maakunnan verkkopalvelukokonaisuuden ylläpitoon
- osallistua verkkopalveluiden sisällöntuotantoon
- osallistua sähköisten asiointipalvelujen valmisteluun
- osallistua valtakunnallisiin verkkopalveluyhteistyöryhmiin

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- ymmärrystä tulevaisuuden sähköisen asioinnin kokonaisuudesta
- ymmärrystä käyttäjälähtöisestä kehittämisestä ja palvelumuotoilusta
- osaamista ja kokemusta laajoista verkkopalvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävistä
- osaamista verkkopalveluiden hankinnasta
- taitoa johtaa verkkopalveluprojektia
- valmiutta tiimityöskentelyyn ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- hyvää kirjallista dokumentointikykyä

Katsomme eduksi
- kokemuksen erilaisista julkaisujärjestelmistä (teknistä osaamista esimerkiksi Drupal, WordPress, Liferay tms.)
- ketterän kehittämisen osaamista
- viestintäorientoituneisuutta

Ehdottomat vaatimukset:
- soveltuva korkeakoulututkinto
- työkokemusta osaamista edellyttävistä tehtävistä
- matkustusvalmius

Hakemukseen pyydetään liitettävän referenssejä aikaisimmista verkkosivuston kehittämisprojekteista ja hakijan roolista prosessissa.

Verkkopalvelupäällikkö työskentelee yhteistyössä maakunnan viestinnän ja osallisuuden valmistelijoiden, verkkopalvelutyöryhmän ja muiden maakuntien kanssa sekä valtakunnallisessa verkostossa. Työtä ohjaa uuden maakunnan väliaikaishallinto.

Työ on kokoaikainen ja se alkaa 2019. Tehtävä on määräaikainen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun loppuun asti. Tehtävän täyttäminen on ehdollinen ja riippuu maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvien lakien hyväksymisestä.

Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää oma palkkatoivomus. Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan maanantaihin 21. tammikuuta 2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti Kuntarekryn kautta.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu, Varastotie 2, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Verkkopalvelupäällikkö.

26. marraskuuta 2018 päättyneen hakuajan aikana saapuneet hakemukset otetaan huomioon tehtävää taytettäessä.

Kategoriat: Kuntarekry

Osastonhoitajan virka

Kittilän kunta julistaa uudelleen haettavaksi avoterveydenhoidon osastonhoitajan viran. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

Hakijalta edellytetään alan ylempää korkeakouluasteen tutkintoa tai alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai aikaisempi opistotason erikoistutkinto. Hakijalla tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Hakijalle eduksi katsotaan terveydenhuollon esimies- ja johtamiskokemus.

Palkkaus ja työaika ovat KVTES:n mukaiset. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.

Hakemus tulee jättää 23.11.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (Kuntarekry.fi). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä; Hakemus - avoterveydenhoidon osastonhoitaja.

Kategoriat: Kuntarekry
Tilaa syöte Kittilän kunta syötteiden kerääjä - Kuntarekry