Kuntarekry

Maanmittausinsinöörin toimi

Kuntarekryn työpaikat Kittilässä - 3 tuntia 2 min sitten

Kittilän kunnan tekninen osasto julistaa uudelleen haettavaksi maanmittausinsinöörin toimen.

Pääasiallinen tehtävä on kaavoitusprosessiin liittyvät tehtävät. Tehtäviin kuuluu mm. kaavoitusprosessien valmistelu ja suunnittelun ohjaus, maankäyttösopimusten valmistelu ja neuvottelut maanomistajien kanssa sekä vuorovaikutteisuuden järjestäminen suunnittelussa.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään maanmittausinsinöörin (AMK) tutkinto. Työkokemus kaavoitusprosessin hoidossa katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimusten mukaan, mutta palkkauksesta voi esittää myös oman toivomuksensa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 28.7.2017 klo 14.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - maanmittausinsinööri.

Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Kategoriat: Kuntarekry

Koulunkäynninohjaaja

Kittilän kunta hakee koulunkäynninohjaajaa valmistavaan opetukseen 14.8.2017 - 2.6.2018 väliseksi ajaksi, Lukkarin kouluun.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 31.7.2017 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Pt. tuntiopettaja, VALMA-koulutus (Kittilä)

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelujen sekä työelämäpalvelujen toimijat vastaavat opetushenkilöstön ja opetuksen tukihenkilöstön resurssien hallinnasta koordinoimalla lukuvuosisuunnittelua sekä opettajien määrällistä työaikasuunnittelua ja seurantaa (opetus, ohjaus, hanketyö, kansainväliset tehtävät, työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta, maksullinen palvelutoiminta jne.). Palveluista käsin laaditaan ja ylläpidetään yhteisiä toimintapelisääntöjä ja koordinoidaan pedagogista kehittämistä koulutuskuntayhtymätasolla. Palvelukokonaisuuden toimijoiden tehtävänä on koordinoida valmistavia koulutuksia, yrittäjyysopintoja ja yhteisiä tutkinnonosia sekä huolehtia niiden toteutuksesta yhdessä osaamisalojen kanssa.

Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluissa ilmoitetaan haettavaksi päätoimisen tuntiopettajan tehtävä, VALMA-koulutus (Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) 7.8.2017-2.6.2018 väliseksi ajaksi.

Tehtävät:
- pääosa opetuksesta ja ohjauksesta VALMA-koulutuksessa (Kittilä)
- opetusta ja ohjausta voi olla myös muissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintayksiköissä ja tutkinnoissa
- yksilöllinen, henkilökohtaistettu ohjaus ja tuki
- ryhmän ohjaus ja yhteisöllinen tuki
- koulutuksen ja opetuksen kehittäminen

Edellytämme:
- asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta
- näyttöä vahvasta työelämäyhteistyöstä
- VALMA-koulutuksen opintojen opettajana ja kehittäjänä hankittua monipuolista kokemusta ja osaamista
- hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä näyttöä työskentelytaidoista erilaisissa verkostoissa
- omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta
- matkustusvalmiutta

Arvostamme:
- hyvää englannin kielen taitoa
- tietoteknistä osaamista

Valitun henkilön tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

Kategoriat: Kuntarekry

Sivistystoimenjohtaja

Kittilän kunnassa on haettavana sivistystoimenjohtajan virka.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja opetushallinnon tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallinnon tehtäviin.

Sivistysjohtaja on koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen sivistys-osaston toimialajohtaja, lautakuntien esittelijä ja kunnan johtoryhmän jäsenen. Sivistysjohtajan vastuualueella ovat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus, kirjastopalvelut, kulttuuritoiminta, liikuntatoimi sekä nuorisotyö.

Sivistysjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, kouluhallinnon arvosana sekä monipuolinen perehtyneisyys sivistystoimen tehtäviin sekä työkokemusta johtamistehtävissä. Arvostamme kehittävää työotetta, vahvaa strategista näkemystä, kunnallistalouden hyvää tuntemusta sekä kokemusta projektityöskentelystä.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palkkaus on 5 500 euroa kuukaudessa. Tehtävä alkaa 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä ennen tehtävän vastaanottamista.

Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemus tulee osoittaa Kittilän kunnanvaltuustolle ja tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Kunnanvaltuusto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - sivistystoimenjohtaja.

Hakuaika päättyy 21.7.2017, sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien klo 15.00 mennessä.

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Kategoriat: Kuntarekry

Palvelutyöntekijä, Levi-Instituutti ja Wellevi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ravintolapalvelut koostuvat koulutusyksiköiden opiskelijaruokailutoiminnasta sekä henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalveluihin kuuluvat on mm. Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailma ja kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous- ja ateriapalvelut sekä muut tilaus-, edustus- ja juhlapalvelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille

Levi-Instituutti on Kittilässä sijaitseva toimipaikka. Ravintola Oppikuppi toimii opetusravintolana Lapin matkailuopiston Levi-Instituutissa. Wellevi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kokous- ja työhyvinvointikeskus, joka sijaitsee Levillä. Ravintola Oppikuppi tarjoaa lounas- ja kahvilapalveluja sekä kokouspalveluja. Wellevissä kokouspalvelujen lisäksi tarjotaan tilaisuuksiin liittyvät ateriapalvelut. Molemmat toimipaikat toimivat opiskelijoiden oppimisympäristönä.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi PALVELUTYÖNTEKIJÄN tehtävä Levi-Instituuttiin ja Welleviin.

Tehtävät:
- vastaa oppilaitoksen, ravintolan, asuntolan ja Wellevin päivittäisistä puhtaanapitotehtävistä sekä perussiivouksista
- huolehtii oppilaitoksen ovien aukaisut aamuisin, huolehtii tilojen viihtyisyydestä
- huolehtii siivousvälineistä, -tarvikkeista ja -aineista, sekä niiden tilauksista
- toimii ravintolapalveluissa salin toiminnasta vastaavana henkilönä sovittavin osin, vastaten täten myös kassapalveluista
- työskentelee ravintola Oppikupin ja Wellevin keittiöillä lounas- ja tilauspalvelujen yhteydessä
- hoitaa kokous- ja tilauspalveluja tilaisuuksien mukaan ravintola Oppikupissa ja Wellevissä
- ohjaa ja opastaa opiskelijoita
- vastaa osaltaan työnsuunnittelusta, tehtävien ja palvelujen organisoinnista sekä taloudellisesta toiminnasta
- muut esimiehen määräämät tehtävät

Edellytämme:
- soveltuvaa alan koulutusta
- kokemusta ja osaamista keittiö-, sali- ja puhtaanapidon tehtävissä
- kassajärjestelmien osaamista
- näyttöä ja taitoa joustavasta toimintatavasta ja asenteesta siirtyä eri toimipisteiden ja -tehtävien välillä asiakastilaisuuksien mukaan
- hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja organisointitaitoja
- joustavuutta, positiivista ja ahkeraa työnotetta sekä paineensietokykyä

Tehtävässä sovitaan työn alkaessa siivous- ja ravintolatyön painotuksista. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

Kategoriat: Kuntarekry

Lastentarhanopettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevan lastentarhanopettajan toimen 15.8.2017 alkaen. Pätevyysvaatimus lastentarhanopettajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen (272/2005 § 7) pätevyys.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimissa on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset pyydetään jättämään 28.6.2017 klo 13.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - lastentarhanopettaja.

Kategoriat: Kuntarekry

Lastentarhanopettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastentarhanopettajan sijaisuuden ajalle 21.8.2017-3.6.2018. Pätevyysvaatimus lastentarhanopettajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen (272/2005 § 7) pätevyys.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään jättämään 28.6.2017 klo. 13.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - lastentarhanopettaja.

Kategoriat: Kuntarekry

Erityislastentarhanopettaja

Haemme Kittilän varhaiskasvatukseen tiimityötaitoista erityislastentarhanopettajaa ajalle 15.8.2017-31.7.2018. Työsuhteen kestosta voidaan sopia hakijan kanssa.
Palkkaus on 2836,00 €/kk, jossa rekrytointilisän osuus 251,97€/kk. Muutoin palkkausehdot KVTES.

Kelpoisuusehtona tehtävässä on sosiaalihuollon kelpoisuuslain 9 §:n ja kelpoisuusasetuksen 2 §:n mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus ja sen lisäksi suoritettu erikoistumiskoulutus.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset.
Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 28.5.2017 klo 13.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Toimea on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Hammashoitaja

Haemme Kittilän terveyskeskukseen hammashoitajan vuorotteluvapaan sijaista ajalle 21.8.-28.11.2017.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan (suu- ja hammashoito) tai hammashoitajan tutkinto sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia nimikesuojattuna ammatinharjoittajana ja hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä.

Haku päättyy 28.7.2017 tai kun sopiva hakija löytyy. Hakemus tulee jättää 28.7.2017 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kittilässä 6.6.2017
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kategoriat: Kuntarekry

Terveyskeskushammaslääkäri

Haemme Kittilän terveyskeskukseen hammaslääkärin virkavapaan sijaista ajalle 21.8.-22.10.2017.
Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Myös syventävän käytännön harjoitteluvaiheen hakijat huomioidaan. Palkkaus on KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukainen.
Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä.

Hakemus tulee jättää 14.7.2017 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kittilässä 6.6.2017
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kategoriat: Kuntarekry

Yläkoulun biologian ja maantiedon opettaja

Kittilän kunnassa on haettavana yläkoulun biologian ja maantiedon opettajan sijaisuus ajalle 15.8.-16.12.2017.
Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelposuutta osoittavat todistukset.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Hakemus tulee jättää 16.6.2017 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry
Tilaa syöte Kittilän kunta syötteiden kerääjä - Kuntarekry