Kuntarekry

Kirjastovirkailija

Kittilän kunnassa on haettavana kirjastovirkailijan sijaisuus 7.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Sijaisuus kestää 30.9.2021 asti.

Kirjastovirkailijan tehtäviin kuuluu monipuolisen asiakaspalvelun lisäksi erilaisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Tehtävän hoitaminen edellyttää ryhmänohjaustaitoja sekä innostusta palveluiden kehittämiseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon / 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot, tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa, tai soveltuvaa kirjastoammatillista perustutkintoa.

Työaika: 36 h 15 min/viikko, työ sisältää säännöllisiä ilta- ja lauantaivuoroja.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom.mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 4.5.2021 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Vapaan sivistystyön lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä, kuoreen merkintä - kirjastovirkailija.

Kategoriat: Kuntarekry

Kirjastovirkailija

Kittilän kunnassa on haettavana kirjastovirkailijan toimi toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena 7.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kirjastovirkailijan tehtäviin kuuluu monipuolisen asiakaspalvelun lisäksi erilaisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Tehtävän hoitaminen edellyttää ryhmänohjaustaitoja sekä innostusta palveluiden kehittämiseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon / 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot, tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa, tai soveltuvaa kirjastoammatillista perustutkintoa.

Työaika: 36 h 15 min/viikko, työ sisältää säännöllisiä ilta- ja lauantaivuoroja.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom.mukainen ote rikosrekisteristä. Tehtävässä on kuuden (6) kk koeaika.
Tehtävään eduksi katsotaan henkilöauton ajokortti.

Hakemus tulee jättää 4.5.2021 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Vapaan sivistystyön lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä, kuoreen merkintä - kirjastovirkailija.

Kategoriat: Kuntarekry

Fysioterapeutin toimi

Kittilän kunnassa on haettavana fysioterapeutin toimi.

Kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin toimeen on alansa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto.

Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Työsuhteessa on 6 kk:n koeaika ja valitun on toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä tartuntatautilain 48§ mukainen todistus annetuista rokotuksista ennen valinnan vahvistamista.

Hakemus tulee jättää 5.5.2021 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta.

Kategoriat: Kuntarekry

Koulunkäynninohjaaja

Kittilän kunnassa on haettavana viisi (5) vakinaisen koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa olevaa toimea Kittilän perusopetuksen alakouluihin.

Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6 §:n 2.mom mukainen ote rikosrekisteristä. Kelpoisuusehtona on koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tai vastaavan ammattitutkinnon suorittaminen.

Hakemus tulee jättää 26.4.2020, klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta
(CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kirjoita hakemukseen merkintä "Koulunkäynninohjaaja".

Kategoriat: Kuntarekry

Ympäristösihteeri

Kittilän kunnassa on haettavana ympäristösihteerin vakituinen virka 1.6.2021 alkaen.

Ympäristösihteeri toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen eli rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena viranhaltijana ympäristönsuojelun viranomais- ja asiantuntijatehtävissä yhdessä ympäristötarkastajan kanssa. Tehtäviin kuuluu mm. ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä, jätelain mukaisia valvontatehtäviä sekä ympäristönsuojelun edistämis- ja neuvontatehtäviä ja muut työnantajan määräämät tehtävät. Ympäristösihteeri toimii esittelijänä rakennus- ja ympäristölautakunnassa ympäristöasioiden osalla.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Tehtävän hoitaminen edellyttää aikaisempaa työkokemusta ympäristövalvonnan tai ympäristöhallinnon tehtävistä, alan lainsäädännön tuntemusta ja voimassaolevaa ajokorttia (B-luokka). Eduksi luetaan oma-aloitteisuus, hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, hyvät viestinnälliset ja tietotekniset taidot sekä alueen tuntemus.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 23.4.2021 klo 15:00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategoriat: Kuntarekry

Tanssin- ja liikunnanopettaja

Revontuli-Opiston jaosto julistaa haettavaksi tanssin- ja liikunnaopettajan viran 3.5.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan viimeistään 1.8.2021 alkaen). Virka koostuu OVTES:n mukaisista tehtävistä, opetustyöstä ja suunnittelusta. Tanssinopetuksesta pääosa on lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Liikunnanopetusta (erityisesti kehonhuolto) virkaan sisältyy sen mukaan, miten opettajan opetusvelvollisuus täyttyy tanssinopetuksessa.

Edellytämme itsenäistä työotetta ja aktiivisuutta opetuksen kehittämiseen. Opiskelijoiden, sidosryhmien ja oman organisaation sisällä toimiminen edellyttää myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Viran sijoituspaikka on Sodankylä, jossa toteutetaan pääosa virkaan kuuluvasta opetuksesta, mutta tehtävään sisältyy erikseen sovittuna opetusta myös Kittilässä ja Enontekiöllä. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. Virkaan valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opintotodistuksineen ja ansioluetteloineen tulee lähettää 23.4.2021 klo 14.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Virkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta / Revontuli-Opiston jaosto, Valtatie 82, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Kunnanrakennusmestari

Kittilän kunnassa on haettavana kunnanrakennusmestarin toimi.

Tehtävässä edellytetään talonrakennusalan teknikon tutkintoa (rakennusmestari) tai talonrakennusalan ylempää koulutusta.

Kunnanrakennusmestari vastaa kunnossapidon ja investointien rakennushankkeisiin liittyvistä työnjohtajan tehtävistä toimien myös lähiesimiehenä kunnossapidon työntekijöille, myös tehtäviin kuluu toimia rakennushankkeissa turvallisuuskoordinaattorina.
Hän toimii tarvittaessa myös maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyissä vastaavan työnjohtajan tehtävissä kunnan omana työnä toteutettavissa hankkeissa. Tehtäviin kuuluu huolehtia rakennustyön tekemisestä sekä vastata tehdyn työn laadusta, säännöksistä ja määräyksistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää vastuuntuntoista ja oma-aloitteista henkilöä, joka omaa laajan tietämyksen rakentamisen eri työvaiheista, rakennusmateriaaleista ja työmenetelmistä. Lisäksi hoidettavana on muita esimiehen määräämiä työtehtäviä.

Edellytämme työkokemusta rakennustyömaan työnjohtajan tehtävistä vähintään kolmen vuoden ajalta, suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa (määritelty Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus).

Työssä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.


Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 19.4.2021 klo 15 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

1.4.2021
Tekninen lautakunta

Kategoriat: Kuntarekry

Suuhygienistin sijaisuus

Haemme Kittilän terveyskeskukseen suuhygienistiä ajalle 14.6.-8.8.2021.

Kelpoisuusvaatimuksena on suuhygienistin tutkinto sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia nimikesuojattuna ammatinharjoittajana. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Lifecare-potilastietojärjestelmä.


Hakemus liitteineen on toimitettava viimeistään 16.4.2021 klo 15 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta. www.kuntarekry.fi (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategoriat: Kuntarekry

Tuntiopettaja (luokanopettaja)

Kittilän kunnassa haetaan määräaikaista tuntiopettajaa (luokanopettaja) Alakylän koululle
ajalle 1.8.2021 - 4.6.2022.

Eduksi luetaan:
- kokemus esiopetuksesta
- kokemus alkuopetuksesta
- kokemus yhdysluokkaopetuksesta
- yhteistyökyky
- käsityö pehmeät materiaalit
- digitaidot
- oma auto välttämätön

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus määritellään asetuksessa 1998/986. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Virassa noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää 16.4.2021 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry
Tilaa syöte Kittilän kunta syötteiden kerääjä - Kuntarekry